کتاب‌شناسی فیلم‌نامه

برآورد زمان مطالعه:‌ ۳۳ دقیقه

کتاب‌شناسی فیلم‌نامه
منوچهر اکبرلو – مجله فیلم‌نگار شماره ۳۵
فیلمنامه‌های ایرانی، ترجمه و آموزش فیلمنامه نویسی
از آغاز سال ۱۳۷۹ تا نیمه اردیبهشت ۸۴ در ایران
به انضمام فهرست فیلمنامه‌های چاپ شده از آغاز تا سال ۱۳۷۹ و فهرست فیلمنامه‌های چاپ شده در نشریات سینمایی
منبعمنبع اصلی

همه گله دارند که مشکل اصلی سینمای ما فیلمنامه است. اما هیچ پژوهش جدی و مبتنی بر آمار و ارقام در زمینه یک مشکل اصلی وجود ندارد. دریغ از یک فهرست ساده اسامی فیلمنامه‌های منتشر شده در سال‌های دور و نزدیک. آنچه از نظرتان می‌گذرد، کتاب شناسی فیلمنامه‌های ایرانی، ترجمه و آموزش فیلمنامه نویسی از آغاز سال ۱۳۷۹ تا نیمه اردیبهشت ۸۴ در ایران است. علت آغاز کتاب شناسی از سال ۷۹ آن است که مسعود مهرابی تمامی کتاب‌های سینمایی از سال ۴۷ تا ۷۹ را در کتاب کتاب شناسی سینمای ایران (دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال ۷۹ و ۸۰) فهرست کرده است. گر چه فهرست کتاب‌های سینمایی این سال‌ها در چند مجموعه همچون کارنامه‌های نشر (خانه کتاب) و کتاب نشریات و کتاب‌های سینمایی (موزه سینمای ایران) آمده است؛ لکن هیچ کدام جامعیت کتاب شناسی حاضر را ندارند. در اینجا، کوشیده شده با تهیه مجموعه ای از جدول‌های آماری و ذکر نکاتی درباره آنها، یاری رسان کسانی باشیم که این مجموعه برایشان مرجعی جهت پژوهش‌های آماری خواهد بود.

تذکرات و اصلاحیه ها (توسط پژوهشگران، منتقدان، ناشران، نویسندگان و…) کاستی‌های احتمالی این مجموعه را از بین خواهد برد. و نکته آخر این که تدوین این مجموعه بدون یاری ناشران، خانه کتاب، نویسندگان و مترجمان میسر نمی‌باشد. سپاس پژوهشگر را پذیرا باشند.

راهنمای استفاده از این فهرست:
۱. معیار آمدن نام یک کتاب در این فهرست، داشتن «شابک» بوده است. اگر یک ناشر یا مؤسسه بعضاً دولتی کتابی را منتشر کرده ولی مجوز کتاب از هیئت نظارت ارشاد نگرفته باشد، در نتیجه از شابک استفاده نکرده است. چنین کتابی در این فهرست نیست.

۲. معیار نام کتاب، دقیقاً آن چیزی است که در شابک آن آمده است. برخی کتاب‌ها، دقیقاً نام فیلمنامه اند. (مانند: زنده باد زاپاتا)؛ برخی همراه با کلمه «فیلمنامه» در پس یا پیش از نام فیلمنامه (مانند؛ «روز واقعه: فیلمنامه» یا «فیلمنامه قاچاق»)؛ برخی با ترکیبات خاص (مانند: «فیلم نوشته جنایت» یا «فیلم نوشت اعتراض»)؛ برخی…
تنها قاعده‌ای که می‌توانستم به کار ببندم همانا فهرست کردن بر اساس نام فیلمنامه است. گر چه‌این کار در زمان مراجعه به نام کتاب در یک کتابخانه، اینترنت یا… برای مراجعه کننده‌ایجاد اشکال می‌کند. ولی چاره دیگری نیست. مثلاً اگر می‌خواهید فیلمنامه شیخ عجب و تنبوری را بیایید، باید تمام فهرست را مرور کنید. چون این کتاب با عنوان «طرحی برای فیلم شیخ عجب و تنبوری» ثبت شده است. بنابراین در فهرست کتابخانه‌ها اگر کتاب را نیافتید، می‌توانید ترکیب «فیلمنامه…» را امتحان کنید.

۳. کتاب‌ها به تفکیک سال (از ۷۹ تا ۸۴) آمده اند.

۴. آخرین کتاب، در نیمه اردیبهشت ۸۴ ثبت شده است.

۵. ملاک سال انتشار، شابک است. چه بسیار کتاب هائی که مثلاً زمستان ۸۲ ثبت شده‌اند ولی در تابستان ۸۳ (یا دیرتر) چاپ و توزیع شده‌اند. به هر حال تاریخ ثبت تنها چیزی است که می‌شود مورد استناد قرار گیرد. (برخی کتاب‌ها را سراغ دارم که همه مراحل را پشت سر گذاشته اند ولی توزیع نشده‌اند!) برخی از کتاب‌ها نیز در یک سال، چاپ‌های دوم به بعد بوده اند.

۶. کتاب‌های هر سال به دو بخش ایرانی و غیر ایرانی (ترجمه شده) تقسیم شده‌اند.

۷. هیچ کتابی در این مدت (یعنی از ۷۹ تا نیمه اردیبهشت ۸۴) به زبان غیر فارسی در ایران منتشر نشده است.

۸. در ادامه نام کتاب، به ترتیب نام نویسنده / نام مترجم (در بخش غیر ایرانی) / نام ناشر و توضیحات آمده است. منظور از توضیحات ذکر مواردی است از این قبیل که فیلمنامه مذکور همراه با گفت و گو و نقد در کتاب آمده است یا آن کتاب بخش‌های خاص دیگری دارد.

۹. در این فهرست، فیلمنامه‌ای برای کودکان و نوجوانان (چه تألیف و چه ترجمه) وجود ندارد. نام بند ۹ را می‌گذارم بند فاجعه!

۱۰. در پی گیری‌های تهیه فهرست، برخی نویسندگان و مترجمان از خبر انتشار کتابی که سال‌ها پیش به ناشر سپرده بودند، شگفت زده شده‌اند! (نگارنده خود تجربه کافی در این زمینه دارد. خود، کتابی را که ناشرم اظهار می‌داشت در مراحل فنی است؛ نمایشگاه امسال به قیمت پشت جلد و بدون تخفیف، خریداری کردم!)

۱۱. در کتاب هایی که فقط فیلمنامه دارد، تکلیف نویسنده مشخص است. برخی کتاب‌ها افزون بر فیلمنامه، چند مقاله، نقد یا گفت و گو هم دارد. این کار در بعضی موارد توسط خود فیلمنامه نویس و در بسیاری موارد شخص دیگری تهیه یا نوشته شده است. در این گونه موارد، در شابک عناوینی چون «به کوشش»، «گردآورنده»، «نویسنده» و… آمده است. چاره‌ای نیست. در این گونه موارد نیز، ملاک مؤلف کتاب بودن، همان نامی است که در شابک آمده است. اگر در کتابی گردآورنده به عنوان مؤلف آمده و نام فیلمنامه نویس ذکر نشده، بر وی خرده بگیرید و نه بر فهرست نویس!

۱۲. برای رعایت اختصار، نام ناشر خلاصه آمده است. بنابراین به جای مؤسسه انتشارات آگاه فقط آگاه؛ روشنگران و مطالعات زنان فقط روشنگران؛ مرکر فرهنگی و انتشاراتی ایتا فقط ایتا؛ شرکت انتشارات سوره مهر فقط سوره مهر؛ سروش و دفتر هماهنگی پژوهش‌های برنامه‌ای معاونت سیما فقط سروش؛ بنیاد سینمایی فارابی فقط فارابی؛ مؤسسه فرهنگی هنری سنا فقط سنا و… آمده است. بدیهی است که دقت شده نام خلاصه شده، مشابهتی با نام یک ناشر دیگر نداشته باشد.

۱۳. در برخی موارد، نام کوچک نویسنده یا مترجم در شابک نیامده است. نام کوچک آن شخص را نیاورده ام حتی اگر به خوبی او را بشناسم! دلیل آن که، در اینجا کارمان فهرست نویسی است و نه تصحیح متون! نکته دیگر این که، برای پرهیز از اشتباه می‌بایست یک بار این نام را با نویسنده یا ناشر در میان می‌گذاشتم. (توقع این کار شاق را که ندارید. پیدا کردن این آدم‌ها و توقع این که اسم کوچکشان را برای چه و کجا می‌خواهم، زحمتی معادل تهیه فهرست را می‌طلبد!)

۱۴. اگر نام یک کتاب را در دو سال مختلف دیدید، به معنای تجدید چاپ آن کتاب است.

۱۵. کلمه مؤلف در جای نام ناشر، به‌این معناست که مؤلف خود، فیلمنامه اش را منتشر کرده است.

۱۶. به تفاوت سلیقه مترجمان در برگردان نام فیلم‌ها توجه داشته باشید. (مثلاً تخم مار ترجمه‌ای دیگر از نام فیلم مشهور برگمن است که تا به حال آن را به عنوان مهره مار می‌شناختید.)

۱۷. به دلیل تعداد انگشت شمار کتاب‌های بخش سوم هر سال (کتاب‌های آموزش فیلمنامه نویسی)، این کتاب‌ها به تفکیک ایرانی و جاری نیامده اند. بسیاری از موارد نیز چاپ مجدد هستند. راستی اگر سید فیلد نبود، این فهرست چقدر حقیرتر می‌شد!

۱۸. در این مجموعه «فیلم داستان» های منتشر شده نیامده اند. گر چه آنها نیز به نوعی به ادبیات سینمایی تعلق دارند، لکن در تعریف ما در این مجموعه از «فیلمنامه»، رعایت شکل‌های ظاهری فیلمنامه نیز مدنظر است. بنابراین مثلاً مجموعه فیلم داستان‌های انیمیشن‌های معروف سینمایی که توسط انتشارات دنیای تصویر شده‌اند. در این مجموعه نیامده است.

۱۹. پیشنهاد می‌شود که ناشران، نویسندگان و مترجمان محترم، با مشاهده‌این فهرست، هرگونه نادرستی یا از قلم افتادگی احتمالی را در اولین فرصت به دفتر فیلم نگار اطلاع دهند تا در شماره بعد، اصلاحات و توضیحات این فهرست، ذکر شود.

۲۰. واحد شمارش این فهرست، عنوان کتاب است. بنابراین مجموعه فیلمنامه‌های کوتاه (یا بلند) منتشر شده در یک عنوان کتاب، یک مورد به حساب آمده اند.

۲۱. تعداد قابل توجهی از فیلمنامه‌های خارجی توسط منتقدان سینمایی ترجمه شده‌اند.

سال ۷۹ (ایرانی)
آنا، چکاوک، نیلوفر آبی، سوتک / محمد حسین جهانه رخشان/ فارابی/ فیلمنامه چهار اپیزودی
اتوبوس/ محمود دولت آبادی/ چشمه و فرهنگ معاصر انا الحق: روایت سینمایی سیر و سلوک حسین بن منصور حلاج/ محسن عبایی/ الست فردا
اعتراض/ مسعود کیمیایی / توفیق آفرین
بازگشت پرستوها: فیلمنامه / قاسم کریمی / تاریخ و فرهنگ
باسکرویل / مسعود جعفری جوزانی / ابتکار
بهمن فرمان آرا/ رضا درستکار و سعید عقیقی / قطره / زندگی و آثار فرمان آرا همراه با فیلمنامه خانه ای روی آب
بوی گندم / علی حسنی فرد/ کلک خیال
بدوک / مجید مجیدی و سید هدی شجاعی / فرهنگ کاوش
بلوغ / مسعود جعفری جوزانی / روزنامه سلام / همراه با یک گفت و گو درباره سینمای پس از دوم خرداد
بوالهوس: انتقام برادر، وظیفه، دفینه یزدگرد سوم / ابراهیم مرادی / فارابی
تابلوی پاییز / حسین ایری / فارابی
تحمل مخالف (از شریعتی تا خاتمی) / مهدی فتحی زاده / رهام
جهان پهلوان تختی / بهروز افخمی / ساقی
حاجی آقا آکتور سینما / آوانس اگانیانس / فارابی
دختر لر/ عبدالحسین سپنتا / فارابی
روزهای کارون و حکایت آن سیب / محمد دیندار / مهریار
روزی که زن شدم / حسن ملکی / روزنه کار / همراه با گفت و گو، تحقیق و عکس
روز واقعه / زهرا عبدالرزاق کاشی / علوم علوی
زیر پوست شهر / رخشان بنی اعتماد و فرید مصطفوی / روشنگران
زخم انار / حسن ملک زاده / گل یخ
دستت را به من بده / میترا فیضی / دادار
شیفته / محمد علی سجادی / نقش و نگار
عروس آتش / خسرو سینایی و حمید فرخ نژاد/ آگه سازان
کودک و سرباز / رضا میر کریمی / فرهنگ کاوش / همراه با گفت و گو
گفت و گو با باد/ زوان قو کاسیان / دیدار / فیلمنامه
گفت و گو با باد/ بهرام بیضایی / همراه با نقد و نظر و گفت و گو
متولد ماه مهر /احمدرضا درویش / توفیق آفرین
محاکمه / حسن هدایت / سروش
مرد بدون گنج / حسن ملک زاده / گل یخ
موج مرده: از فکر تا فیلمنامه / ابراهیم حاتمی کیا/ فرهنگ کاوش
ویلچر سوار/ محمد تقی ثابت / نور ایمان / مجموعه فیلمنامه و نمایشنامه‌های کوتاه

سال ۷۹ (ترجمه)
اینک آخر الزمان: فیلمنامه / فرانسیس فرود کاپولا و جان میلیوس / علی فارسی نژاد و میلاد زکریا / ساقی
بزرگراه گمشده / دیوید لینچ/ مجید اسلامی / نی
تلما و لوییز / فیلدا / عباس اکبری / فرهنگ کاوش
جکی براون / کوئنتین تارانتینو / امیر جلال الدین اعلم / ساقی
جوخه / الیور استون / بهروز تورانی / ساقی
رفقای خوب / نیکلاس پیله جی و مارتین اسکورسیسی/ ویدا مشایخی / ساقی
زنده باد زاپاتا / جان ارنست استاین بک / همایون نور احمر / نی
سرگیجه / ساموئل آلبرت تیلور و الک کاپل / پرویز دوایی / نی
سکوت / اینگمار برگمن / پرویز تاییدی/ مسیر
شمال از شمال غربی / ارنست لمن / حسن سراج زاهدی / نی
شرق بهشت / پل آزبرن / بهرام ری پور/ نی
شکسپیر عاشق / مارک نور من و تام استاپارد/ کامران دبیری فراهانی / رامین
غلاف تمام فلزی / استنلی کوبریک /نی
ظهور و سقوط رویای آمریکایی، فیلم گاو خشمگین / مارتین اسکورسیسی / فرهنگ کاوش
فراموش شدگان / لوئیس بونوئل / حسینعلی طباطبایی/ دید
کازابلانکا/ هوارد کاچ/ مسعود اوحدی /الست فردا
مزد ترس / هانری ژرژ کلوزو و ژروم گرونیمی / آرزو فکری ارشاد / نی
محرمانه لس آنجلس / برایان هلگند و کرتیس هنسان / بهروز تورانی / ساقی
نمایش ترومن / اندرو نیکول / رضا ثابتی / ساقی
و اینک دوزخ: آشوب / شهرام جعفری نژاد / فرهنگ کاوش

سال ۷۹ (آموزش فیلمنامه نویسی)
چگونه در ۲۱ روز فیلمنامه بنویسیم/ ویکی کینگ / عباس اکبری / برگ
فیلمنامه‌های الگو، الگوهای فیلمنامه / فرانسیس وانوا/ داریوش مؤدبیان / سروش
فیلمنامه اقتباسی (تبدیل داستان و واقعیت به فیلمنامه) / لیندا سیگر / عباس اکبری / نقش و نگار
نگارش فیلمنامه کوتاه / ویلیام فیلیپس / عباس اکبری/ سروش

سال ۸۰ (ایرانی)
آخرین نشانه‌های محبت / سعید نژاد سلیمانی / مهر ناهید
آب و آتش / فریدون جیرانی / توفیق آفرین
آکله / علی رویین تن / آذین
آژانس شیشه ای / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
آواز قو / پیمان معادی و سعید اسدی / آگه سازان
از کرخه تا راین / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
ارتافع پست / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
اگر باران / علی رویین تن / آذین
بوی پیراهن یوسف/ ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
برج مینو / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
بوی کافور، عطر یاس / زاون قوکاسیان/ آگاه/ فیلمنامه نوشته بهمن فرمان آرا، به همراه چند گفت و گو و مروری بر آثار وی
پرده نئی / بهرام بیضایی/ روشنگران
پوریای ولی / یوسفعلی میر شکاک / سروش
پیوند / نصرت الله کریمی / آثار
پارتی / سامان مقدم / توفیق آفرین
چتری برای دو نفر / احمد امینی و اصغر عبداللهی / توفیق آفرین
چشم انداز / بهرام بیضایی / روشنگران
حقایق درباه لیلا دختر ادریس / بهرام بیضایی / روشنگران
حمزه سیدالشهدا / عباس اکبری/ سروش
خاکستر سبز / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
خط قرمز / حسین مدحت/چاپار / مجموعه فیلمنامه‌های کوتاه
خیابان عشق ممنوع/ تهمینه میلانی /توفیق آفرین
دیده بان / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
روبان قرمز / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
رخساره / محمد هادی کریمی / آگه سازان / به همراه گزارش تولید، گفت گو و یادداشت عوامل فیلم
زیر نور ماه / رضا میرکریمی / ثمین نوین /همراه با گفت و گو و نقد و نظر
سرای عشق / مهناز پور احمدی /الست فردا
سگ کشی /بهرام بیضایی /روشنگران
سال‌های ابری /محمد کیمیایی / کلک خیال
سفر قندهار / محسن مخملباف / طرح نو / به ضمیمه نامه ای به رئیس جمهور و تصاویر
شب یلدا/ کیومرث پور احمد / توفیق آفرین
شیدا / رضا مقصودی / توفیق آفرین
شوکران / بهروز افخمی / توفیق آفرین
شاید برگردم/ غلام عباس حقانی / به دید/ مجموعه فیلمنامه
عصر تلخ / عباس شیخ زاده / آرویج
عیار نامه/بهرام بیضایی/روشنگران
فوتبالیست ها/ علی اکبر ثقفی / دارینوش
قرمز / فریدون جیرانی / توفیق آفرین
مجموعه دزد و دوچرخه / رحیم صادق الوعد/ فروغ مهر
مهاجر / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
موج مرده / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
مریم مقدس (س) / محمد سعید بهمن پور / سروش
وصل نیکان / ابراهیم حاتمی کیا /فرهنگ کاوش
نیمه پنهان / تهمینه میلانی / توفیق آفرین
هویت / ابراهیم حاتمی کیا / فرهنگ کاوش
هدیه / رحیم صادق الوعد/ فروغ مهر

سال ترجمه ۸۰ (ترجمه)
آنی هال / مارشال بریکمن و وودی آلن / مژگان محمد/ نی
افشاگر / مایکل مات و اریک راث/ رحیم قاسمیان/ ساقی
اتاق سبز / فرانسوا تروفو و ژان گروئو/ نوشین قاضی اعظمی / نی
اسکولی / آلن بلیزدیل / نادیا غفوری / سروش
بازی / مایکل فریس و جان برانکاتو/ کورش سلیم زاده / ساقی
به سارایوو خوش آمدید/ بویس فرانک کاترل / نازنین بخشی/ ساقی
بیدارشدگان /؟ /محسن شفیع زاده / گیل [بدون ذکر نام نویسنده فیلمنامه]
بیتوس بیچاره / ژان آلونی / یدالله آقا عباسی / سپیده سحر
بیماری اروس (ماجرا) / میکل آنجلو آنتونیونی / روبرت صافاریان / فرهنگ کاوش
پرسونا / اینگمار برگمن / بهروز تورانی / مینا
پدر وحشی / پیر پائولوپازولینی / کاظم فرهادی و فرهاد خردمند / چشمه
تعلیم ریتا / ویلی راسل / فرشته وزیری نسب/ سپیده سحر
ده فرمان. فرمان اول: من خدا هستم، پروردگار شما/ کریستف کیسلوفسکی/ عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان دوم: خدایان دیگر را عبادت منما/کریستف کیسلوفسکی/ عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان سوم: روز سبت را یاد کن / کریسف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان چهارم: پدر و مادر خود را احترام بنما / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان پنجم: قتل مکن / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان ششم: زنا مکن / کریستف کیسلوفسکی/ عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان هفتم: دزدی مکن / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان هشتم: نام خدای را باطل مبر / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان نهم: بر همسایه خود شهادت دروغ مده/ کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان. فرمان دهم: به خانه همسایه خود طمع مورز/ کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
دریا / ادوارد باند / یدالله آقا عباسی / سپیده سحر
دالان سبز/ فرانک دارابونت / سیمون سیمونیان / ساقی
راننده تاکسی / پل شرایدر/ فردین صاحب الزمانی / نی
رز ارغوانی قاهره/ وودی آلن / شهرزاد بارفروش / نی
سال گذشته در مارین باد/ آلن رب گریه / پرویز مشهدی / دشتستان
سونات پاییزی/اینگمار برگمن / بهروز تورانی /مینا
سوپ اردک / برت کالمار و هری روبی /کامبیز کاهه/ نی
فریاد / میکل آنجلو آنتونیونی / یدالله آقا عباسی / سپیده سحر
فارگو/ ایتن کوئن و جوئل کوئن / علی فارسی نژاد/ ساقی
قاچاق / استفان گاگان /نگار آذربایجانی / نقش و نگار
کسوف / میکل آنجلو آنتونیونی / ید الله آقا عباسی / سپیده سحر
گلادیاتور / دیوید فرانزونی، ژان مارک لوگال و ویلیام نیکلسون / سید مهدی عبدالله زاده حسینی / سلام
گلادیاتور/ دیوید فرانزونی / امید نیک فرجام / آنا لیون /؟ / علیرضا آشوری /ارغوانی
محبوبم کلمنتاین / ساموئل انگل و وینستون میلر / حمید رضا منتظری /نی
محله چینی‌ها / رابرت تاون / مسعود اوحدی / الست فردا
مرگ دانتون / گئورگ بوخنر / یدالله آقا عباسی / سپیده سحر
مدرسه / دیوید سلف / فاطمه کرمعلی / سروش / مجموعه فیلمنامه‌های تلویزیونی و یک نمایشگاه رادیویی
نان و آزادی (داشتن و نداشتن) / هاوار هاکس / یعقوب رشتچیان / فرهنگ کاوش
هتل اسپلاندید / ژان ژنه/ فریبا کامکاری و فرشید محسن زاده / سپید سحر

سال ۸۰ (آموزش فیلمنامه نویسی)
آموزش فیلمنامه نویسی به روش مکاتبه ای / تیرداد سخایی / روناس
تمرین فیلمنامه نویسی / ژان کلود کاریر و پاسکال بونیتزر / نادر تکمیل همایون / روزنه کار
چگونه فیلمنامه بنویسیم / سید فیلد / عباس اکبری/ ساقی
خلق شخصیت‌های ماندگار: راهنمای شخصیت پردازی در سینما، تلویزیون و ادبیات داستانی / لیندا سیگر / عباس اکبری / سروش
رمان نو در سینما/ مهرآور جعفر نادری/الست فردا
راهنمای فیلمنامه نویسی / سید فیلد / عباس اکبری / ساقی
فیلمنامه اقتباسی (تبدیل داستان و واقعیت به فیلمنامه) / لیندا سیگر / عباس اکبری / نقش و نگار
کارگاه سناریو/ گابریل گارسیا مارکز/ محمدرضا راهور / شیرین
مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبد شکافی یک فیلمنامه/ ابراهیم مکی / سروش
نگارش فیلمنامه کوتاه/ ویلیام فیلیپس / عباس اکبری / سروش

سال ۸۱ (ایرانی)
آهو، سلندر، طلحک و دیگران / بهرام بیضایی/ روشنگران
آب حیات عشق / فریده خردمند / پازینه / مجموعه داستان و فیلمنامه
اشغال / بهرام بیضایی / روشنگران
ایستگاه سلجوق / بهرام بیضایی / روشنگران
بانوی عشق: داستان زندگی نرگس خاتون، مادر گرامی امام زمان (عج) / نسرین صالحی / سروش
به دیدار نور / حسین شمشیری مطلق /مؤلف
بی تو تنهایم / قدرت الله صلح میرزایی / منادی تربیت
باران/ مجید مجیدی / توفیق آفرین
پرده نئی / بهرام بیضایی / روشنگران
حضرت یوسف صدیق (ع) / شهاب الدین طاهری / عابد
خانه ای روی آب / رضا درستکار و سعید عقیقی / قطره/ به همراه زندگی و آثار بهمن فرمان آرا.
دیباچه نوین شاهنامه / بهرام بیضایی / روشنگران
در گرمای شب / بابک والی / سیمین دخت
رنگ شب / محمد علی سجادی / توفیق آفرین
روز واقعه / بهرام بیضایی/ روشنگران
سیاوش خوانی / بهرام بیضایی/ روشنگران
سگ کشی / بهرام بیضایی / روشنگرام
سفر به قندهار /محسن مخملباف / طرح نو / به ضمیمه نامه ای به رئیس جمهور و تصاویر
سگمرد / بابک والی / سیمین دخت
شام آخر / فریدون جیرانی / توفیق آفرین
شاید برگردم / غلام عباس حقانی/ به دید/ مجموعه فیلمنامه
شب نامه / علی مؤذنی / قدیانی
صورتگران عصر خون / خسرو سینایی/ دفتر پژوهش‌های فرهنگی
طومار شیخ شرزین / بهرام بیضایی / روشنگران
عام الفیل / علی اشرف پرگاری / پرگار
فاصله مقدس / محمد محمدی / مؤلف
کاغذ بی خط / ناصر تقوایی / توفیق آفرین
لهیب سوزان / بابک والی /سیمین دخت
مادر / کریم هاتفی نیا/ سروش
من، ترانه ۱۵ سال دارم / کامبوزیا پرتوی و رسول صدر عاملی /آگه سازان
مسافران / بهرام بیضایی / روشنگران
نوبت عاشقی / محسن مخملباف /نی

سال ۸۱ (ترجمه)
آماتور، اشتیاق ماندگار / هال هارتلی/ مجید اسلامی /نی
التهاب / مایکل مان / مهدی ارجمند/ نقش و نگار
بیمار انگلیسی/ آنتونی مینگلا/ امیر رضا نوری زاده /آتیه
بتمن باز می‌گردد/ دانیل واترز / مریم امینی / ساقی
تخم مار / اینگمار برگمن /اختر اعتمادی /دنیای مادر
ده فرمان: فرمان اول / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان دوم / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان سوم / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان چهارم / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان پنجم/ کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان ششم/ کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان هفتم/ کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان هشتم/ کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان نهم/ کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
ده فرمان: فرمان دهم / کریستف کیسلوفسکی / عرفان ثابتی / ماهریز
دکتر استرنج لاو/ استنلی کوبریک، تری ساترن و پیتر جرج / بهروز تورانی / ساقی
ربه کا/ رابرت امت شروود و جون هریسون / عباس اکبری / نقش و نگار
روز بر می‌آید / ژاک پره ور و ژاک ویو/ لیلا ارجمند / نی
روز خشم / اردت / کارل دئودور درایر / بابک احمدی/ نی
زندگی دو گانه ورونیک / کریستف کیسلوفسکی / محمد ارژنگ/ نی
سینما پارادیزو/ جوزبه تور ناتوره / هوشنگ گلمکانی / نی
شرق بهشت / پل آزبرن / بهرام ری پور/ نی
شب افتتاح / جان کاساوتیس / لیلا حاتمی /نی
گوست داگ: زندگی در جهان متن / جیم جارموش / یعقوب رشتچیان / فرهنگ کاوش
ماتریکس، مکاشفه قرن / اندی و لاری واچفسکی / سارا صفاتی و فرهاد ارکانی/ مس
ماتریکس /اندی و لاری واچفسکی / شیوا کاشی / سالم
نوسفراتو، سمفونی وحشت / هنریک گالین / آتوسا قلمفرسایی / نی
هالووین / جان کارپنتر و دبراهیل /محمد بر فر/ واژه آفرین
هفت / اندرو کوین واکر / میلاد زکریا / ساقی

سال ۸۱ (آموزش فیلمنامه نویسی)
تمرین نگارش فیلمنامه / ژان کلودکاریر و پاسکال بونیتزر / داریوش مؤدبیان / قاب
فیلمنامه نویسی برای فیلم‌های انیمیشن / اردشیر کشاورزی / دانشکده صدا و سیما

سال ۸۲ (ایرانی)
آوازهای ننه آرسو / بهرام بیضایی / روشنگران
آوازهای سرزمین مادری ام / بهمن قبادی / فرهنگ کاوش / به هرماه گفت و گو، نقد و تصاویر
آن روزها /احمد مرادپور / سوره مهر
آشیانه بر باد / محمد رضا هنرمند سوره مهر
اسماعیل فرنگی / مینا طغیانی / مؤلف
اوریا /نادر اخلاقی/ راهب
اتوبوس / محمود دولت آبادی / چشمه و فرهنگ معاصر
به امید دیدار / کیومرث پور احمد/ سوره مهر
بغض گودال /ماشاءالله به گزین/ نیم نگاه
بازگشت / علیرضا طالب زاده / سروش
پری دخت / علی گرجی / آزادمهر
پرده نئی / بهرام بیضایی / روشنگران
تشخیص هویت / جعفر حسنی / سوره مهر
تولدی دیگر (کاغذ بی خط) / مینو فرشچی / سروش
حقایقی درباره لیلا دختر ادریس / بهرام بیضایی / روشنگران
خداحافظی کنار درخت‌های بلوط/ پیام زین العابدینی / شاهد
دنیا / فرهاد توحیدی /توفیق آفرین
دیوانه ای از قفس پرید/ احمدرضا معتمدی /آگه سازان دونده / امیر نادری /کانون
زنجیری / نیما گلرویی / دارینوش
سماور ساز / سید حسین ترابی / سوره مهر
سفارت / مجید امامی / سوره مهر
سیبخوران / عباس حسنی / داستان سرا
سایه ای از سر دیوار گذشت / پیام زین العابدینی / فرهنگ گستر
طرحی برای یک فیلم شیخ عجب و تنبوری / مسعود ریاحی / کویر
عیار تنها / بهرام بیضایی / روشنگران
عقاب صحرا / عباس اکبری / سوره مهر
غربت / مجید بهشتی / فیلم و هنر
فرشته / قدرت الله صلح میرزایی / منادی تربیت
فرشته / مجید فروتن /اداره ارشاد همدان / مجموعه فیلمنامه با موضوع اعتیاد
قصه‌های میرکفن پوش/ بهرام بیضایی / روشنگران
قتل در استانبول / علی شاه حاتمی / سوره مهر
گلدون و طیاره / محسن غفاری / خاطرات قلم
لاله و پونه / مجید مجیدی/ سوره مهر
مومیایی سه /محمد رضا هنرمند / آرش مهر
ماهی خانم و دریا/ زهره حاتمی / سوره مهر
مسابقه / حسین تفنگدار / سینا نگار /مجموعه فیلمنامه، نمایشنامه و داستان کوتاه
ما در محاق / عباس کلهر و سید عطاءالله افتخاری / معارف / مجموعه فیلمنامه، شعر و داستان و نماهنگ دومین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور
مهتاب لب پاشویه / سید مهدی رضوی زاده / خاطرات قلم / مجموعه طرح برای فیلم کوتاه
نان، عشق و… موتور ۱۰۰۰/ پیمان قاسم خانی و ابوالحسن داودی / آگه سازان
وصیت نامه ققنوس / رضا علامه زاده / کاروان
و سپس جنگ شد / افشین باختری / اقرا
هفت پرده و شب‌های روشن / سعید عقیقی / قطره
همسفران آمریکا/ علی شجاعیان / مرشد

سال ۸۲ (ترجمه)
آپارتمان / بیلی وایلدر /کتایون حسین زاده/ نیلا
آدم‌های ساده، اعتماد / هال هارتلی / نیاز ساغری / نی
آزادی از آن ماست / رنه کلر / مرجان بی درنگ / نی
اومبرتود/ چزاره زاواتینی / ژینوس کریمی / نی
دار و دسته‌های نیویورکی / مارتین اسکورسیسی/ سنا
ژنرال / ژان بورمن / رحیم قاسمیان / ساقی
عروج / واسیل بیکوف / شیوا فرهمند راد / دنیای نو
کودکی ایوان، سولاریس، استاکز، نوستالگیا، ایثار / آندری ارسنویچ تار کوفسکی /مجید اسلامی و دیگران / نی
گرترود / کارل تئودور درایر / لیلا حاتمی / مرکز
ماتریکس ۲: بارگذاری / لاری واچفسکی / شیوا کاشی
و سارا صفاتی / مس
همه چیز عوض می‌شه / شل سیلور استاین و دیوید ممت/ مرال دهقانی / فرا گفت

سال ۸۲ (آموزش فیلمنامه نویسی)
داستان، ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی / رابرت مکی / محمد گذرآبادی / هرمس
راهگشای فیلمنامه نویسی / سید فیلد / جلیل شاهرودی / لنگرودی/دستان
راهنمای نگارش فیلمنامه (سینما و تلویزیون) / یورگن ولف و کری کاکس/ عباس اکبری/ سروش
عناصر سینما/ استفان شارف/ محمد شهبا و فریدون خامنه پور/هرمس
فیلمنامه نویسی؛ آمیزه ای از شکل و محتوای فیلم/ مارگارت مرینگ/ داود دانشور/ سمت
نگارش فیلمنامه مستند/ دوایت و جوی سویین/ عباس اکبری / ساقی

سال ۸۳ (ایرانی)
افسون/ سید محمدرضا صفوی/ یاس بنفش
بانوی عشق / نسرین صالحی / سروش
بم، شهر سربلند/علی شجاعیان /مرشد
با کوله بار بابا/ گروه نویسندگان / حدیث امروز/ مجموعه فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌ها با موضوع اعتیاد
پرسش مهر (۴) / گروه نویسندگان فرهنگی /ایتا/ فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌های برگزیده
پیروزمندان / امرالله احمدجو / سروش
تجربه تلخ/ سید محمدرضا صفوی / یاس بنفش
جنگل ارواح/ سید محمدرضا صفوی/ یاس بنفش
جنایت: برداشتی آزاد از جنایت و مکافات/محمد علی سجادی/ آهنگ دیگر
خداحافظی کنار درخت‌های بلوط/ پیام زین العابدینی/ فرهنگ گستر
درختان ایستاده می‌میرند/ سعید نژاد سلیمانی / مهر ناهید
دور می‌فاسبز/ سید محمدرضا صفوی/ یاس بنفش
درشکه چی/ نصرت الله کریمی / کتاب سیامک
رستم و اسفندیار/ فرزانه آقایی پور / دنیای نو
سیاوش جوانی / بهرام بیضایی / روشنگران
سایه ای از سر دیوار گذشت / پیام زین العابدینی / فرهنگ گستر
عکس یک غریبه /مجید سیف العلمائی / محقق
عروس مغان / ابراهیم آبادی / قطره
کات! منطقه ممنوعه /امیر حسین چهل تن / نگاه
مردی که گلاب شد / محسن غفاری/ خاطرات قلم
مو قرمز/ سید محمدرضا صفوی / یاس بنفش
مهمانی از کارائیب (شبی با کاسترو) / بهزاد فراهانی / قطره
مریم مقدس (س) / محمد سعید بهمن پور / سروش
نطفه بلورین / سید محمدرضا صفوی / یاس بنفش

سال ۸۳ (ترجمه)
آینه / آندری آرسینویچ تارکوفسکی/ صفی یزدانیان /نی
اتاق کار دکتر کالیگاری / روبرت وینه / لیلا ارجمند / فارابی
بزرگراه گمشده / دیوید لینچ/مجید اسلامی /نی
بدولولا، بدو/ تام تیکور / بهرام توکلی و امیر حسینی / سنا
بعضی‌ها داغشو دوست دارن/ بیلی وایلدر و دایاموند / شهرام زرگر /نیلا
پیشخدمت / هرولد پینتر/ شعله آذر/ نی
پاریس تگزاس / ویم و ندرس و سام شپارد / هوشنگ گلمکانی /نی
جویندگان / فرانک نیوجنت / حسین نعیمی / نی
چاقو در آب / یرژی اسکولیموفسکی و…/مجید مصطفوی /نی
دزد بغداد/داگلاس فربنکس / پیام یزدانی / فارابی
رزمنا و پوتمکین /سرگی آیز نشتین / مازیار اسلامی/ فارابی
روکو و برادرانش / لوکینو ویسکونتی، ماسیمو فرانچوزا، انریکو مدیولی و… / ایرج کریمی / نی
راننده تاکسی / پل شرایدر / فردین صاحب الزمانی / نی
روشنایی‌های شهر / چارلز چاپلین / محمد رضا باباگلی / فارابی
زنده باد زاپاتا / جان ارنست استاین بک/ همایون نوراحمر / نی
زندگی دو گانه ورونیک / کریستف کیسلوفسکی / محمد ارژنگ / نی
ژنرال باسترکیتن / چارلز اسمیت و آل بوازبرگ / سعید خاموش / فارابی
سرگیجه / ساموئل آلبرت تیلور و الک کاپل / پرویز دوایی / نی
شب / میکل آنجلو آنتونیونی، انیو فلایانو و تونینو گوئه را/ هوشنگ گلمکانی/ نی
شرم/ اینگمار برگمن/ کامیار محسنین / قطره
علف / ارنست شودساک و مریان کوپر / پیام یزدانی/ فارابی
فانی و الکساندر/ اینگمار برگمن /مهسا ملک مرزبان/ نی
فروید / ژان پل سارتر / قاسم روبین / ناهید
فرشته آبی / روبرت لیبمن / پرویز تاییدی/ قطره
کودکی ایوان، سولاریس، استاکر، نوستالگیا و ایثار/ اندری تارکوفسکی / مجید اسلامی، هادی چپردار، مژگان محمد، فردین صاحب الزمانی، نغمه ثمینی / نی
گوپی سرخ دست / پیروی و ژاک بکر / فرشته میر قادری / نی
مصیبت ژاندارک / کارل تئودور درایر / عبدالله تربیت / فارابی
متروپولیس / فرتیس لانگ / امید روحانی / فارابی
مسافر (حرفه: خبرنگار) / میکل آنجلو آنتونیونی، پیتر ولن و مارک پیلو/ بهرام دهقانی / نی
ماتریکس /اندی و لاری واچفسکی / شهاب شهرزاد / شوکا
نازارین، فرشته فنا کننده و شمعون صحرا/ لوئیس بونوئل / گیلدا ایروانلو /دیگر

سال ۸۳ (آموزش فیلمنامه نویسی)
بازنویسی فیلمنامه / لیندا سیگر / عباس اکبری / سوره مهر
چگونه فیلمنامه بنویسیم؟ / سید فیلد / عباس اکبری/ ساقی
درس هایی درباره فیلمنامه نویسی / حسن لطفی / ققنوس
راهگشای فیلمنامه نویسی / سید فیلد / سید جلیل شاهرودی لنگرودی / دستان
راهنمای فیلمنامه نویس / سید فیلم / عباس اکبری/ساقی
فیلمنامه نویسی برای سینما و تلویزیون / آلن آرمر / عباس اکبری/ سوره مهر
مبانی فیلم سازی / سعید شاه حسینی / دانشگاه اراک
نگارش فیلمنامه کوتاه /ویلیام فیلیپس / عباس اکبری / سروش
نوشتن برای سینما / گروه مترجمین / فارابی / مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف درباره فیلمنامه نویسی
نسیم حیات / سید مرتضی آوینی / ساقی / گفتار متن فیلم‌های مستند

سال ۸۴ (ایرانی)
اتفاق خودش نمی‌افتد/ بهرام بیضایی / روشنگران
دوئل / احمدرضا درویش / فرهنگ تماشا
زندگی خصوصی / حمید امجد/ نیلا
کمین خورده‌ها / غلام علی محمدی مقدم / هزار برگ

سال ۸۴ (ترجمه)
آلفاویل / ژان لوک گدار / شهرزاد رحمتی / نی
برلین، سمفونی شهری بزرگ / والتر روتمان / محمد. ر باباگلی / فارابی
باجه تلفن / لاری کوهن/ ایوب آقاخانی / سنا
بیست و یک گرم / گیلیر مو آریاگا فوردان و الخاندرو گونسالس اینیاریتو / مهدی مصطفوی / نی
پیانیست / رونالد هاروود/ ابوالحسن تهامی/ بندهش
پنجره رو به حیاط/ آلفرد جوزف هیچکاک / ابوالحسن تهامی / بندهش
سینما پارادیزو/ جوزبه تورنا توره / هوشنگ گلمکانی / نی
سرگذشت آدل. ه / فرانسوا تروفو / سعید عقیقی / قطره
دو فیلمنامه؛ لبخند‌های یک شب تابستانی و شرم / اینگمار برگمن / غلامرضا صراف / دیگر
مخمل آبی / دیوید لینچ/ ایوب آقاخانی / سنا
ماجرای نیمروز / فرد زینه مان / ابوالحسن تهامی / بندهش
ماتریکس، مکاشفه قرن / لاری واچفسکی / سارا صفاتی / مس
نینوچکا / بیلی وایلدر، چارلز براکت و والتر رایش / شهرام زرگر / نیلا

سال ۸۴ (آموزش فیلمنامه نویسی)
تا نیمه اردیبهشت، کتابی در این زمینه منتشر نشده است.

جدول (۱): کتاب‌های منتشر شده فیلمنامه به تفکیک؛ ایرانی، ترجمه و آموزشی (از آغاز ۷۹ تا نیمه اردیبهشت ۸۴)

نوع فیلمنامه

سال

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴(تا نیمه اردیبهشت)

ایرانی

۳۱

۴۴

۳۲

۴۴

۲۴

۴

ترجمه

۲۰

۴۲

۲۹

۱۱

۳۱

۱۳

آموزش فیلمنامه نویسی

۴

۱۰

۲

۶

۱۰

__

جمع

۵۵

۹۶

۶۳

۶۱

۶۵

۱۷

۱. در بررسی جدول و مقایسه‌ها سال ۸۴ (به دلیل آمار دو دهه آن) در نظر گرفته نشده است.

۲. بیشترین آمار فیلمنامه‌های منتشره شده ایرانی در سال ۸۰ و ۸۲ (مشترکاً)، برای آثار ترجمه سال ۸۰ و برای کتاب‌های آموزشی سال‌های ۸۰ و ۸۳ است. در مجموع سال ۸۰ با انتشار ۹۶ کتاب در زمینه فیلمنامه نویسی، با فاصله زیادی پررونق‌ترین سال از سال ۷۹ تاکنون بوده است. جالب آن که ناشران، هیچ دلیل خاصی را برای این فاصله زیاد نتوانسته اند مطرح کنند.

۳. سال ۷۹ کم رونق‌ترین سال با مجموعه ۵۵ عنوان کتاب بوده است.

۴. در سال ۸۰ هر سه نوع کتاب (ایرانی، ترجمه و آموزشی) تعداد عناوین بیشتری نسبت به دیگر سال‌ها دارند.

فهرست فیلمنامه نویسان ایرانی کتاب‌های منتشر شده به تفکیک سال (از آغاز ۷۹ تا نیمه اردیبهشت ۸۴)
سال ۷۹: فیلمنامه نویسان: مسعود جعفری جوزانی، حسن ملک زاده (دو فیلمنامه)، محمد حسین جهان رخشان، محمود دولت آبادی، محسن عبایی، مسعود کیمیایی، قاسم کریمی، بهمن فرمان آرا، علی حسنی فرد، مجید مجیدی و سید مهدی شجاعی، ابراهیم مرادی، حسین ایری، مهدی فتحی زاده، بهروز افخمی، آوانس آگانیانس، عبدالحسین سپنتا، محمد دیندار، سمیرا مخملباف، زهرا عبدالرزاق کاشی، رخشان بنی اعتماد و فرید مصطفوی، میترا فیضی، محمد علی سجادی، خسرو سینایی و حمید فرح نژاد، رضا میرکریمی، بهرام بیضایی، ابراهیم حاتمی کیا، احمدرضا درویش، حسن هدایت، محمد تقی ثابت (یک فیلمنامه)

سال ۸۰: فیلمنامه نویسان: ابراهیم حاتمی کیا (۱۲ فیلمنامه)، بهرام بیضایی (۵ فیلمنامه)، علی رویین تن (۲ فیلمنامه)، تهمینه میلانی (۲ فیلمنامه)، رحیم صادق الوعد (۲ فیلمنامه)، فریدون جیرانی (۲ فیلمنامه)، سعید نژاد سلیمانی، پیمان معادی و سعید اسدی، بهمن فرمان آرا، یوسفعلی میرشکاک، نصرت الله کریمی، سامان مقدم، احمد امینی و اصغر عبداللهی، عباس اکبری، حسین مدحت، محمد هادی کریمی، رضا میرکریمی، مهناز پور احمدی، محمد کیمیایی، محسن مخملباف، کیومرث پوراحمد، رضا مقصودی، بهروز افخمی، غلام عباس حقانی، عباس شیخ زاده، علی اکبر ثقفی، محمد سعید بهمن پور (یک فیلمنامه)

سال ۸۱: فیلمنامه نویسان: بهرام بیضایی (۱۰ فیلمنامه) بابک والی (۳ فیلمنامه)، محسن مخملباف (۲ فیلمنامه)، حسین شمشیری مطلق، قدرت الله صلح میرزایی، مجید مجیدی، شهاب الدین طاهری، بهمن فرمان آرا، محمد علی سجادی، فریدون جیرانی، غلام عباس حقانی، علی مؤذنی، خسرو سینایی، علی اشرف پرگاری، محمد محمدی، ناصر تقوایی، کریم هاتفی نیا، کامبوزیا پرتوی و رسول صدر عاملی، فریده خردمند، نسرین صالحی (یک فیلمنامه)

سال ۸۲: فیلمنامه نویسان: بهرام بیضایی (۵ فیلمنامه)، محمدرضا هنرمند (۲ فیلمنامه)، پیام زین العابدینی (۲ فیلمنامه)، مینا طغیانی، نادر اخلاقی، محمود دولت آبادی، کیومرث پور احمد، ماشاءالله به گزین، علیرضا طالب زاده، علی گرجی، جعفر حسنی، مینو فرشچی، فرهاد توحیدی، احمدرضا معتمدی، امیر نادری، نیما گلرویی، سید حسین ترابی، مجید امامی، عباس حسنی، مسعود ریاحی، عباس اکبری، مجید بهشتی، قدرت الله صلح میرزایی، مجید فروتن، علی شاه حاتمی، محسن غفاری، مجید مجیدی، زهره حاتمی، حسین تفنگدار، سید مهدی رضوی زاده، پیمان قاسم خانی و ابوالحسن داوودی، رضا علامه زاده، افشین باختری، سعید عقیقی، علی شجاعیان، بهمن قبادی و احمد مرادپور (یک فیلمنامه)

سال ۸۳: فیلمنامه نویسان: سید محمدرضا صفوی (۶ فیلمنامه). پیام زین العابدینی (۲ فیلمنامه)، نسرین صالحی، علی شجاعیان، امرالله احمد جو، محمدعلی سجادی، سعید نژاد سلیمانی، نصرت الله کریمی، فرزانه آقایی پور، مجید سیف العلمایی، ابراهیم آبادی، امیر حسن چهل تن، محسن غفاری، بهزاد فراهانی، محمد سعید بهمن پور، بهرام بیضایی (یک فیلمنامه)

سال ۸۴: فیلمنامه نویسان: بهرام بیضایی، احمد رضا درویش، حمید امجد، غلامعلی محمد مقدم (یک فیلمنامه)

جدول (۲) مقایسه درصدی فیلمنامه و کتاب‌های آموزشی (آغاز ۷۹ تا نیمه اردیبهشت)

 

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

میانگین

فیلمنامه (ایرانی و ترجمه)

۹۲%

۸۹%

۹۵%

۹۰%

۸۴%

۱۰۰%

۹۲%

آموزش فیلنمامه نویسی

۸%

۱۱%

۵%

۱۰%

۱۶%

__

۸%

جدول (۳): فهرست فیلمنامه نویسان ایرانی بر اساس تعداد آثار منتشره (از آغاز سال ۷۹ تا اردیبهشت ۸۴)

ردیف

فیلمنامه نویس

۱

بهرام بیضایی(۲۲ فیلمنامه)

۲

ابراهیم حاتمی کیا (۱۳ فیلمنامه)

۳

سید محمدرضا صفوی (۶ فیلمنامه)

۴

پیام زین العابدینی (۴ فیلمنامه)

۵

بابک والی ، محسن مخملباف ، تهمینه میلانی ، فریدون جیرانی (۳ فیلمنامه)

۶

معسود جعفری جوزانی ، حسن ملک زاده ، علی رویین تن ، بهمن فرمان آرا ، مجید مجیدی ، خسرو سینایی ، کیومرث پور احمد ، قدرت الله صلح میرزایی ، امرالله احمدجو (۲ فیلمنامه)

جدول (۴) فهرست نویسندگان ایرانی کتاب‌های آموزش فیلمنامه نویسی (از آغاز سال ۷۹ تا نیمه اردیبهشت۸۴)

ردیف

نویسنده / نویسندگان

۱

حسن لطفی ، سعید شاه حسینی ، تیرداد سخایی ، مهرآور جعفر نادری ، ابراهیم مکی. اردشیر کشاورزی (هر کدام یک عنوان کتاب)

جدول (۵): فهرست نویسندگان غیر ایرانی کتاب‌های آموزش فیلمنامه نویسی بر اساس تعداد آثار (از آغاز سال ۷۹ تا نیمه اردیبهشت ۸۴)

ردیف

نویسنده / نویسندگان

۱

سید فیلد (۶ عنوان )

۲

لیندا سیگر (۴ عنوان )

۳

ژان کلودکاریر و پاسکال بونیتزر(۲ عنوان)

۴

ویکی کینگ ، فرانسیس وانوا ، رابرت مکی ، یورگن ولف و کری کاکس ، استفان شارف ، مارگرت مرینک ، دوایت وجوی سویین ، آلن آرمر ، گابریل گارسیما مارکز (یک عنوان)

فهرست فیلمنامه‌های منتشر شده در نشریات سینمایی
از آغاز سال ۱۳۷۸ تا نیمه اردیبهشت ۱۳۸۴

راهنمای استفاده از این فهرست:
۱. این فهرست و آمار و جدول‌های همراه، نشریات سینمایی را از آغاز سال ۱۳۷۸ تا نیمه اردیبهشت ۸۴ در بر می‌گیرد.

۲. در این فهرست فقط نام فیلمنامه هایی آمده که به طور کامل منتشر شده اند. بنابراین معرفی فیلمنامه‌ها، سیناپس‌ها و مانند آن، در این فهرست نیامده اند. جز این، کوتاه یا بلندی فیلمنامه نیز ملاک نبوده است. گر چه هیچ فیلمنامه کوتاهی در این مدت (به طور کامل) منتشر نشده است.

۳. این عزیزان، یاری رسان این پژوهش بوده اند:
آقایان مهرابی (فیلم)، علمداری (پیلبان)، جلیلی (سوره)، مستوفی (دنیای تصویر)، بهزاد پور (فارابی)، فرخی (سینما تئاتر) و خانم‌ها حضرتی (سینما) و رجبی (فرهنگ و سینما)

۴. در فاصله زمانی مورد نظر، نشریات سوره، صنعت سینما، فیلم، سینما، پیلبان نقد سینما، سینمای نو، فرهنگ و سینما، سینما تئاتر، فیلم و هنر، پیک سینما، تصویر روز، سینما جهان، سینما حقیقت، سینما ویدئو، فیلم اینترنشنال، فیلم و سینما، فیلم و هنر، گزارش فیلم، نامه سینما، هنر هفتم و هنر هفته هیچ فیلمنامه ای را منتشر نکرده اند.

۵. تنها فیلمنامه ایرانی منتشر شده در نشریات سینمایی از سال ۷۸ تاکنون یک تکه نان/ محمدرضا گوهری/ فیلم نگار / اسفند ۸۳ بوده است. به همین دلیل اساساً تهیه فهرست از فیلمنامه‌های ایرانی، منتفی بوده است.

آقای ریپلی با استعداد / آنتونی مینگلا / سعید خاموش / فیلم نگار / مهر ۸۲
انجمن شاعران مرده / تام شولمن / امید نیک فرجام / فیلم نگار /اسفند ۸۲
اتاق وحشت / دیوید کوئپ / شهرام جعفری نژاد/ فیلم نگار / آذر ۸۳
ایزی رایدر / پیتر فاندا، دنیس هاپر وتری ساوترن / امید روحانی/ فارابی / بهار ۸۳
از ته دل وحشی / دیوید لینچ، امیر امجد / فارابی / بهار ۸۳
اسلیپی هالو / اندرو کوین واکر / نادیا غیوری / فیلم نگار / ادریبهشت ۸۲
باشگاه مشت زنی / جیم اولز / حمید گرشاسبی / فیلم نگار / اردیبهشت ۸۴
باجه تلفن / لاری کوهن / رامین شریف/ فیلم نگار / دی ۸۳
بدنام / بن هکت / گلی امامی / فیلم نگار / آبان ۸۲
بازگشت به آینده / رابرت زمیکس و باب گیل / علی عامری مهابادی / فیلم نگار / اسفند ۸۱
بیلیارد باز / رابرت راسن و والتر تویس/ سعید خاموش / فیلم نگار / شهریور / آذر ۸۱
بارتون فینگ / اتان و جوئل کوئن / سعید خاموش / فیلم نگار / شهریور ۸۱
بیگانگان در ترن / ریموند چندلر و چزنی اورموند / شاپور عظیمی / فارابی / بهار و تابستان ۸۲
پرندگان / ایوان هانتر / شاپور عظیمی / فارابی / زمستان ۸۲
پنجره رو به حیاط / جان مایکل هنر / شاپور عظیمی / فارابی / پاییز ۸۲
پنج قطعه آسان / کرول ایستمن / بابک تبرایی / فارابی / بهار ۸۳
تغییر چهره /مایک وب و مایکل کالیری / شبنم میرزین العابدین و کورش جاهد / فیلم نگار / مرداد ۸۳
تلما و لوئیز / کالی کوری / حمید گرشاسبی و نادیا غیوری / فیلم نگار / تیر ۸۱
جادوگر آز / نوئل لانگلی فلورانس رمیرسون و ادگار آلن ولف/ سعید خاموش / فیلم نگار / فروردین و اردیبهشت ۳
جویندگان / فرانک اس نوجنت / مهدی عبدالله زاده/ فیلم نگار، مرداد ۸۲
خواب بزرگ / ویلیام فاکنر، لی براکت، ژرولز فورتمن / سعید خاموش / فیلم نگار / اسفند ۸۳
خارج از دید / اسکات فرانک / دنیای تصویر / طی چهار قسمت در شماره‌های ۶۹ (خرداد ۷۸)، ۷۰ (تیر ۷۸)، ۷۱ (مرداد ۷۸) و ۷۲ (شهریور ۷۸)
درخشش / استنلی کوبریک و رایان جانسن / بابک تبرایی/ فارابی / بهار ۸۴
داستان سرراست / مری سویینی، جان روچ/ حمید گرشاسبی / فیلم نگار / فروردین ۸۴
دنی براسکو / پل آتاناسیو/ محسن غفرانی / دنیای تصویر/ طی چهارقسمت در شماره‌های ۷۹ (فروردین ۷۹)، ۸۰ (اردیبهشت ۷۹)، ۸۱ (خرداد ۷۹) و ۸۲ (تیر ۷۹)
رهایی از شاوشنک / فرانک دارابانت / حمید گرشاسبی / فیلم نگار / مهر ۸۱
روح / جوزف استفانو / شاپور عظیمی / فارابی / زمستان ۸۱
زلیگ / وودی آلن / سعید خاموش / فارابی / تابستان ۸۳
سگ‌های انباری / کوئنتین تارانتینو / مهدی عبدالله زاده / فیلم نگار/ خرداد ۸۳
شاهد/ ویلیام کلی و ارل دبلیو والاس /نادیا غیوری / فیلم نگار /دی ۸۲
فارست گامپ / اریک راث / حمید گرشاسبی و نادیا غیوری / فیلم نگار /دی ۸۱
قاچاق / استیفن گیکن / علیرضا عامری / دنیای تصویر /طی سه قسمت در شماره‌های ۹۶ (مهر ۸۰)، ۹۷ (آبان ۸۰) و ۱۰۰ (بهمن و اسفند ۸۰)
گذرگاه میلر / جوئل و اتان کوئن / امید نیک فرجام / فیلم نگار / شهریور ۸۳
گاو خشمگین / پل شریدر و ماردیک مارتین / امید نیک فرجام/ فیلم نگار / آذر ۸۲
مخمصه / مایکل مان / حمید گرشاسبی / فیلم نگار / آبان ۸۱
ماهی بزرگ / جان آگوست / نیما حسنی نسب/ فیلم نگار / آبان ۸۳
منهتن /وودی آلن و مارشال بریکمن / بابک تیرابی / فارابی / تابستان ۸۳
مأموریت غیر ممکن / دیوید کوئب و رابرت تاون / سعید خاموش / فیلم نگار / بهمن ۸۲
نربان جیکوب / بروس جوئل روبین / حمید گرشاسبی / فیلم نگار/ شهریور ۸۲
نیش / دیوید اس وارد / سعید خاموش / فیلم نگار / بهمن ۸۱
وکیل مدافع شیطان / جاناتان لمکین و تونی گیلروی / حمید گرشاسبی / فلم نگار / بهمن ۸۳
ویل هانتینگ خوب / مت دیمون و بن افلک / نادیا غیوری / فیلم نگار/ مرداد ۸۱
هوش مصنوعی / استیون اسپیلبرگ /ا حسان رجبی / فیلم نگار/ مهر ۸۳
هانیبال / استیون زیلیان/ حمید گرشاسبی و نادیا غیوری / فیلم نگار / اردیبهشت ۸۱
همه چیز درباره ایو / جوزف منکه ویچ / روبرت صافاریان / فیلم نگار / تیر ۸۳
هانا و خواهرانش / وودی آلن / امیر امجد/ فارابی/ تابستان ۸۳
یادآوری / کریستوفونولان / حمیدگرشاسبی/ فیلم نگار / خرداد ۸۲

فهرست مترجمان فیلمنامه‌های منتشر شده در نشریات سینمایی (سال ۷۸ تا نیمه اردیبهشت ۸۴)

ردیف

مترجم

تعداد ترجمه

نام فیلمنامه

۱

سعید خاموش

۸

آقای ریپلی با استعداد ، بیلیارد باز ، بارتون فینک ، جادوگر آز ، خواب بزرگ ، زلیگ ،مأموریت غیر ممکن ، نیش

۲

حمید گرشاسبی

۷

باشگاه مشت زنی ، داستان سر راست ، رهایی از شاوشنگ ، مخمصه ، وکیل مدافع شیطان ، یادآوری ، نردبان جیکوب ، جاده مالهالند

۳

شاپور عظیمی

۴

بیگانگان در ترن ، پرندگان ، پنجره رو به حیاط ، روح

۴

امید نیک فرجام

۳

انجمن شاعران مرده ، گذرگاه میلر، گاو خشمگین

۵

حمید گرشاسبی و نادیا غفوری

۳

تلما و لونیز ، فارست گامپ ، هانیبال

۶

بابک تبرایی

۳

پنج قطعه آسان ، درخشش ، منهتن

۷

نادیا غیوری

۳

اسلیپی هالو ، شاهد ، ویل هانتینگ خوب

۸

علی عامری مهابادی

۳

بازگشت به آینده ، قاچاق ، خارج از دید

۹

مهدی عبدالله زاده

۲

جویندگان ، سگ های انباری

۱۰

امیر امجد

۲

از ته دل وحشی ، هانا و خواهرانش

۱۱

گلی امامی

۱

بدنام

۱۲

شهرام جعفری نژاد

۱

اتاق وحشت

۱۳

احسان رجبی

۱

هوش مصنوعی

۱۴

امید روحانی

۱

ایزی رایدر

۱۵

نیماحسنی نسب

۱

ماهی بزرگ

۱۶

رامین شریف

۱

باجه تلفن

۱۷

روبرت صافاریان

۱

همه چیز درباره ایو

۱۸

محمد غفرانی

۱

دنی براسکو

۱۹

شبنم میرزین العابدین و جاهد

۱

تغییر چهره

نکات:
۱. در ردیف ۵ و ۱۹ دو نفر مشترکاً فیلمنامه‌ها را ترجمه کرده اند.
۲. ترتیب فهرست کردن اسامی، بر مبنای تعداد ترجمه هاست.
۳. چند فیلمنامه ای که آلفرد هیچکاک آنها را کارگردانی کرده است، توسط شاپور عظیمی، در نشریه فارابی ترجمه شده است.
۴. تعداد قابل توجهی از مترجمان، به عنوان نویسنده و منتقد سینمایی فعالیت می‌کنند.

فهرست فیلمنامه‌های ترجمه شده به تفکیک سال (سال ۷۸ تا نیمه اردیبهشت ۸۴)

سال

تعداد ترجمه

۷۸

۱

۷۹

۱

۸۰

۱

۸۱

۱۲

۸۲

۱۴

۸۳

۱۷

۸۴(تا نیمه اردیبهشت)

۳

جمعا

۴۹

نکات:
۱. بدون در نظر گرفتن یک ماه و نیم سال۸۴ از سال ۷۸ تا ۸۳ انتشار ترجمه فیلمنامه، سیر صعودی داشته است.
۲. فیلم نگار از سال ۸۱ به بعد منتشر شده است.

فهرست فیلمنامه‌های ترجمه شده نشریات سینمایی برحسب تعداد (سال ۷ تا نیمه اردیبهشت ۸۴)

ردیف

نام نشریه

تعداد ترجمه

۱

فیلم نگار

۳۵

۲

فارابی

۱۱

۳

دنیای تصویر

۳

__

جمع

۴۹

نکات:
۱. فارابی، فصلنامه و فیلم نگار و دنیای تصویر، ماهنامه هستند.
۲. دو فیلمنامه ترجمه شده در دنیای تصویر هر کدام طی چند شماره متوالی منتشر شده اند. (قاچاق در سه شماره و دنی براسکو در چهار شماره)
۳. سه فیلمنامه ترجمه شده در دنیای تصویر مربوط به سال‌های ۷۸ و ۸۰ هستند.
۴. فارابی از سال ۸۱ شروع به ترجمه فیلمنامه کرده است.
۵. فیلم نگار از سال ۸۱ منتشر شده و در هر شماره، حداقل یک فیلمنامه ترجمه داشته است.

۱. آن چه در این بخش می‌خوانید فهرست فشرده فیلمنامه‌های منتشر شده در ایران از آغاز تا سال ۷۹ است.
۲. این فهرست از کتاب کتاب شناسی سینما در ایران (مسعود مهرابی) استخراج شده است. برای مطالعه مشخصات کامل کتاب‌ها به این مرجع مراجعه کنید.
۳. هدف آوردن این بخش ارائه کلیت فیلمنامه‌های منتشر شده از آغاز تاکنون در ایران است.
۴. کمبود جا و موجود بودن اصل مرجع، سبب شده که فقط به ترتیب (نام کتاب / نام خانوادگی نویسنده / نام خانوادگی مترجم / ناشر و سال چاپ) فهرست شود.
۵. ترتیب فهرست نویسی، بر اساس حروف الفباست.

کتاب شناسی فیلمنامه از آغاز تا سال ۷۹
آبی مثل آسمان / گروهی / انجمن سینمای جوان ۷۵
آخرین امپراتور/ پیلو و برتولوچی / دری / اسفار ۷۰
آخرین عادل غرب / ابراهیمی / فکر روز ۶۹
آسمان برلین / وندرسی و هانتکه / یزدانیان / اوجا ۷۲
آدم برفی / میرباقری / سوره ۷۷
آشوب / کوروساوا/ ایروانلو / نی ۷۶
آژانس شیشه ای / حاتمی کیا / ایثارگران ۷۶
آلفاویل / گدار / رحمتی / نی ۷۷
آقای هالو/ مهرجویی و نصیریان / نجوا ۶۹
آنها برای میهنشان جنگیدند/ شولوخوف / متین / ستاره، سال؟
آن شب که شاه رفت / دامادی /بلخ ۷۳
آوار / سلحشور / نگرش ۵۷
آوازهای ننه آرسو / بیضایی / روشنگران ۷۵
آهو سلندر طلحک و دیگران / بیضایی / نگاه ۵۶
آی پارا / شیخی / صفی الدین ۷۷
آینه /تارکوفسکی / یزدانیان / نی ۷۷
آینه‌های روبرو / بیضایی / دماوند ۶۱
آیینه و مرداب / زنوزی جلالی / حوزه هنری ۷۵
اتوبوس / دولت آبادی / چشمه و پارسی ۷۲
اجاره نشین ها/مهرجویی / تیراژه و علمی ۷۴
ارض موعود / حکیم رابط/ ابن سینا ۵۶
از جنوب تا شمال / نجف آبادی/پژوهش ۷۶
اردت و روز خشم / درایر / احمدی/ فاریاب ۶۴
ارکستر زنان آشویتس/ میلر / حسینی / ابتکار ۶۳
ازدواج کشیش کاتولیک / امیر معز/ مؤلف ۵۲
از کرخه تا راین / حاتمی کیا / ایثارگران ۷۲
اشغال / بیضایی / روشنگران ۶۸
افسانه تنبل قهرمان / غریب پور / فرهنگی ۷۸
افسانه کولی‌ها / عنقابی / چشم و چراغ ۶۸
اکتبر / ایزنشتین / جهرمی / پیک ایران ۵۹
انجیل به روایت برنایا / قائم مقام / نوراندیش ۷۱
اورفه /کوکتو / اسلامی / نی ۷۶
ایثار / تارکوفسکی /ابریشمچیان /لک لک ۷۰
ایستاده تنها/ جوادی / فرهنگ اسلامی ۷۶
ایندیانا جونز / لوکاس و بوم / حریری / کارون ۷۷
ایوان مخوف / ایزنشتین / صنعوی / پیام ۵۱
توطئه اشراف / ایزنشتین / صنعوی / پیام ۵۳
باران عشق / شکیبائیان / اردشیر ۷۳
بازجویی یک جنایت / سجادی / روجا ۶۹
بازگشت پرستوها / طالبی / پوریا ۷۴
بازنشسته‌ها / لاهوتی / مؤلف ۶۶
باسکرویل / جوزانی / ابتکار ۷۶
بانو/ مهرجویی / تیراژه ۷۷
بانی و کلاید / بنتن و نیومن / اسلامی / نی ۷۸
بای سیکل ران / مخملباف / لاهوری ۶۷
بچه‌های آسمان /مجید / ایثارگران ۷۷
بدوک/ شجاعی و مجیدی /برگ ۶۹
برج مینو/ حاتمی کیا / ایثارگران ۷۵
بوی پیراهن یوسف / حاتمی کیا / ایثارگران ۷۴
به فکر پروانه باشیم / ستوده نیا / مؤلف ۷۸
بی بی یون / پناهی / الهام ۷۷
بیداد / نیکونژاد / رومینا ۷۲
بی نام و نشان / بهمنی / حوزه هنری ۷۱
پاتر پانچالی / جیت رای / روشن ضمیر / نی ۷۶
پاریس تگزاس / شپارد و وندرس / گلمکانی / نجوا ۶۹
پدر /مجیدی / فرهنگ کاوش ۷۸
پدر وحشی / پازولین / خردمند / چشمه ۶۵
پرده خانه / بیضایی / روشنگران ۷۲
پرده نئی / بیضایی / روشنگران ۷۱
پرسونا / برگمن / تورانی / مینا ۷۲
پرواز / طهماسب / رخش ۶۹
پروانه سفید / گروهی / انجمن سنیمای جوانان ۷۶
پرونده‌های قدیمی پیرآباد / بیضایی / ابتکار ۶۳
پری / مهرجویی /آمه ۷۶
پستچی / مهرجویی / نجوایی ۶۹
پل چهارم / لبخنده /نو ۶۷
په په لوموکو / لابارت / ارجمند / نی ۷۸
تاریخ سری سلطان / بیضایی / معاصر ۶۵
تایتانیک /؟ / کوچی /نگاه ۷۷
تأثیر غیر / قبه / یزدان ۷۱
تختی / افخمی / ساقی ۷۸
تخم مار / برگمان / اعتقادی/ دنیای مار ۶۹
تدی / تهماسب / مؤلف ۷۰
ترمیناتور سه / پرز /حریری / کاروان ۸۲
تریستانا / بونوئل / فانی /نیل ۵۲
تریلوژی جنگ / روسلینی / درساهاکیان / نیاوران ۵۸
تشنه / مخدومی / حوزه هنری ۷۲
تمام دوران کودکی من / جلیلی / لک لک ۶۹
تندرهای ابابیل / امیریان / حوزه هنری ۷۴
توت فرنگی‌های وحشی / برگمن / طاهری / اشرفی ۵۶
تولد یک پیرزن / مخملباف / حوزه هنری ۶۵
توهم بزرگ / رنوار/ بروجنی / نی ۷۸
جاده / فلینی / گلمکانی / روزنه کار ۷۴
جای پای آهو / علامه زاده / رز ۶۲
جذابیت پنهان بورژوازی / بونوئل / ری پور / توپ ۵۲
جنگ ستارگان سه / لوکاس / گلبانگ / ساحل ۷۰
چاقو در آب / پولانسکی / مصطفوی / نی ۷۷
چرخ دنده / سارتر/ داریوش / روشنگر ۶۴
چهارصد ضربه / تروفو / هدی نیا/ نی ۷۶
چهره به چهره / برگمان / زمانی / سیامک ۷۶
حادثه / آنتونیونی / طاهری / اشرفی ۴۷
حسن، دکتر در علم حقوق / شیروانی سپهر ۲۱
حفره /اورل / ایروانلو / نی ۷۸
حقایق درباره لیلا / بیضایی / تیراژه ۶۱
حکومت نظامی / سولیناس / محامدی / نوید ۵۷
حنانه / نجفی / خرسند ۷۴
خاکستر سبز / حاتمی کیا / ایثارگران ۷۳
خوشبختی آقای ایزدی / مکی / مؤلف ۶۲
دار / هاشمی / روزبهانی ۶۹
داستان توکیو / ازو/ درساهاکیان / سروش ۶۸
دختری با کفش‌های کتانی / قاسم خانی و فرهودی / توفیق آفرین ۷۸
در آغوش مرگ / مدرسه ای/ هنر ۷۴
دربارانداز / شولبرگ / اکبری / برگ ۷۶
در زیر آسمان / رحیم زاده و آفریده / امیرکبیر ۶۹
دزد دوچرخه / دسیکا / رشید پور / سکه ۵۰
دزد دوچرخه / دسیکا / زرافشان / بهاره ۶۷
دستفروش / مخملباف / نی ۶۸
دست هزار بلوچ / حکیم رابط / تکاپو ۵۸
دوازده رخ / گلشیری / نیلوفر ۶۹
دو زن / میلانی / توفیق آفرین ۷۸
دو فیلمنامه / محمود / معین ۷۴
دونده / نادری / کانون ۶۶
دیباچه نوین شاهنامه / بیضایی / روشنگران ۶۹
راز پنهان / سیفی / برگ ۷۱
راشامون / کورو ساوا / قاسمی / ایران ۷۶
رالی دفاع مقدس / الوعد / مؤلف ۷۸
ردپا / الوعد / مؤلف ۷۸
رزمنا و پوتمکین / ایزنشتین / صنعوی / پیام ۵۶
رزمنا و پومتکین / ایزنشتین / جهرمی / ستاره ۵۸
رنگ خدا / مجیدی / کاوش ۷۸
روانی / قاسمعلی / قطره ۷۷
روز استقلال /ماستاد / هاشمی / سالار ۷۷
روز واقعه / بیضایی / ابتکار ۶۳
روشنایی‌های واریته / فلینی / گلمکانی /اوجا ۷۱
روکو و برادرانش / ویسکونتی / گلمکانی / نی ۷۷
رویاهای رویایی / پویش / صدا ۷۵
زایرخان / جمشیدی / قرن ۶۸
زمان / بحرانی / سیامک ۷۵
زمین / بیضایی / ابتکار ۶۴
زمین آبی / عبداللهی / ضریح ۷۶
زمین می‌لرزد / ویسکونتی / اوجدی / خجسته ۷۰
زنبق‌های مزرعه / پو / ترکی / ستارگان ۷۳
زندگی / کوروساوا/ طاهری / مروارید ۵۰
زندگی زیباست / بنینی / کریمان / آفرین ۷۸
زنگی فردوسی / آذری / اقبال ۲۸
زنده باد زاپاتا / استین بک / نورا حمر/ نی ۷۸
زنده باد مکزیک / ایزنشتین / مروارید ۵۳
زنگ تفریح / مدرسه ای / دفتر تبلیغات اسلامی ۶۹
زنگ‌ها / مخملباف / حوزه هنری ۶۳
ژنرال /؟ / موسوی / سروش ۶۷
ژنوساید / بلوچی / برگ ۷۱
سارا / مهرجویی / تیراژه ۷۴
سایه خیال / جوزانی / نجوا ۶۹
سبز انگشتی / بحرانی / سیامک ۷۵
سپید جامه / سینایی / فرهنگی ۷۸
ستارگان سرنوشت / محمدین / سپیدار ۶۸
سرزمین خورشید / حاجی میری / سبحان ۶۸
سرزمین خورشید / درویش / ایثارگران ۷۶
سفر بی بازگشت/ رافعی / حوزه هنری ۷۲
سکوت / برگمن / تأییدی / پرچم ۴۹
سکوت / مخملباف / نی ۷۷
سلام / فرهادیان / نور ۷۶
سلام بر خورشید / مخملباف / نی ۷۳
سلطان / کیمیایی /کاوش ۷۶
سلطان صاحبقران / حاتمی /سروش ۵۸
سنجاقک‌ها / حسنی /امیرکبیر ۶۹
سومین سرنوشت داوود/ سجاده چی / برگ ۶۹
سونات پاییزی / برگمن / تورانی / شیوا ۶۹
سه رنگ: آبی / کیسلوفسکی / نوری زاده / ابریشم ۷۷
سه رنگ: سفید / کیسلوفسکی / نوری زاده / ابریشم ۷۷
سه رنگ: قرمز / کیسلوفسکی / نوری زاده / ابریشم ۷۷
سیاره روح الله / ملکزاده / عروج ۷۷
سیاوش خوانی / بیضایی / روشنگران ۷۶
سیب / مخملباف / نی ۷۷
سینما پارادیزو/ تورناتوره / گلمکانی / نی ۷۶
شاه / پور احمد / روزنه کار ۷۸
شاه ایران و بانوی ارمنی / بهروز / فاروس ۱۳۰۶
شب /آنتونیونی / گلمکانی / نی ۷۶
شبح آزادی / بونوئل/ ری پور / آگاه ۵۴
شب سمور / بیضایی / معاصر ۶۶
شب‌های کابیریا / فلینی / تأییدی / بابک ۴۷
شرق بهشت / آزبرن / ری پور / نی ۷۶
شش صحنه از یک ازدواج / ابرگمن / امامی / پیام ۵۵
شش فیلمنامه / مبشری / کلینی ۷۱
شکار عقاب / شکیباییان / اردشیر ۷۳
شلیک در آشیانه کرکس / نوری زاد/ برگ ۶۸
شمعون صحرا / بونوئل / یزدانجو/ زندگی ۷۷
شوکا/ شهرزاد / تابان ۷۷
شیدا / مقصودی / توفیق آفرین ۷۸
صحرای سرخ / آنتونیونی / شبتاب ۸۳
صدای صحرا/ ابراهیمی / مؤلف ۴۸
صلیب گمشده / فاضل / ضریح ۷۶
صندلی چرخ دار / طیاری / گانتور ۷۲
طاهر / حسین خانی / مسعی ۷۶
طلیعه سبز / نوری زاد / برگ ۶۷
طومار شیخ شرزین / بیضایی / روشنگران ۶۸
عافیتگاه / ساعدی / اسپرک ۶۷
عبور /تبریزی / سبحان ۶۸
عروس / داوود نژاد/ کویه ۷۰
عروسی خوبان / مخملباف / سروش ۶۶
عشقنامه ملیک مطران / هاشمی نژاد / مرکز ۷۷
عشق و حقیقت / راستگار / مؤلف ۴۹
عملیات نفت / الوعد / مؤلف ۷۸
عیار تنها / بیضایی/ روشنگران ۷۳
عیارنامه / بیضایی / فاریاب ۶۴
عین القضات / کیمیایی / کاوش ۷۶
غلاف تمام فلزی / کوبریک / تورانی / ساقی ۷۸
غنچه‌های دیروز / بهزادپور / برگ ۶۸
فانی و الکساندر / برگمان /مرزبان/ نی ۷۷
فراسوی زمین و آسمان /خلخالی / مؤلف ۷۳
فردوسی و امیر ابوعلی سیمجور/ آذری / نیل ۳۵
فرشته آبی / اشترنبرگ / تأییدی/ پیام ۵۰
فرمان موج/ حاتمی کیا / امیر کبیر ۶۷
فروید / سارتر/ روبین / نیلوفر ۷۷
فریاد / کیمیایی / کاوش ۷۸
فصل خون / حکیم رابط / زبانه ۶۰
فصل گستاخی / ساعدی / نیل ۴۹
فیلم در فیلم / بیضایی / روشنگران ۷۳
فیلمنامه تاریخ سینمای ایران /تهامی نژاد/ سینما ۷۲
فیلمنامه‌ها / گروهی / معاونت دانشجویی ۷۷
M قاتل/ لانگ / طاهری/ رز ۵۰
قرمز / جیرانی / توفیق آفرین ۷۸
قصه‌های عامه پسند / تارانتینو / نوری زاده / ابریشم ۷۷
قصه‌های میر کفن پوش/ بیضایی / ابتکار ۶۳
کازابلانکا /کاچ /اوحدی / کلینی / ۷۱
کلاه پهلوی / دری / اسفار ۶۷
کویر عشق / جمشیدی /مؤلف ۷۱
گاو / ساعدی / آگاه ۵۴
گبه / مخملباف / نی ۷۵
گذر از ظلمات / حکیم رابط /توسعه ۷۰
گروگان گیری / ماکز/ شریعت زاده / نیلوفر ۶۹
گل و پرواز و پیوند / محمدین / مؤلف ۶۵
گلستون / گروهی / انجمن سینمای جوانان ۷۷
گنجینه آسمانی / آوینی/ ایثارگران ۷۷
ماجرا/ آنتونیونی / طاهری / اشرفی ۴۷
ماجرای نیمروز / فورمن /اعلم / سروش ۷۰
مادر / پودوفکین /جهرمی / معاصر ۶۳
مادر / مخملباف / حوزه هنری ۶۵
ماندگار / رب گری یه / روبین / نیلوفر ۷۶
مداد قدیمی / کریمی/ نجوا ۶۹
مدرسه رجایی / مخملباف / حوزه هنری ۶۵
مرتضی و ما / پور احمد /ایثاگران ۷۳
مرد سوم / گرین /اسلامی / نی ۷۷
مردی برای تمام سال‌ها / دامادی / فرهنگی ۷۷
مردی که زیاد می‌دانست / هیچکاک / نوری / فیلم ایران ۶۹
مرسدس / کیمیایی / کاوش ۷۷
مسافر / آنتونیونی / دهقانی / نی ۷۷
مسافران / بیضایی / روشنگران ۷۱
مسیحایی / مؤذنی / برگ ۷۲
مشروطه مشروعه / مخملباف / حوزه هنری ۶۳
مظنونین همیشگی / مک کورای / تورانی / ساقی ۷۸
معصومه / بارزجانی / مؤلف ۷۰
مقرنس‌های خونین / شیبانی / اسلامی ۷۲
مقصد / بیضایی / روشنگران ۷۷
من و گل و گیاه / زمانی / گرافیک ۷۲
مولوس کورپوس / ساعدی / چشمه ۷۸
مهر هفتم / برگمان / طاهری / رز ۵۰
میان اشباح / امجد / پیراسته ۷۶
میرزا تقی خان امیرکبیر / زاهدی / سروش ۶۵
نبرد الجزیره / سولیناس / فرهادی /چشمه ۶۳
نشان پنجم / اقدامی / امیر کبیر ۷۶
نجات یافتگان / ملاقلی پور /سناء ۷۸
نغمه تار / هدایت / شهر ۷۳
نوبت عاشقی /مخملباف / نی ۶۹
نور زمستانی / برگمان/ نعیمی / انجمن سینمای جوان ۷۵
نون و گلدون / مخملباف / سخن ۷۶
نیاز / قاضی نظام / لک لک ۷۱
وقت دیگر شاید / بیضایی / ابتکار ۶۸
ویریدیانا / بونوئل / طاهری / رز ۵۰
ویریدیانا / بونوئل / یزدانجو/ دیگر ۷۸
هامون /مهرجویی / زمانه ۷۱
هفت سامورایی / کوروساوا/ اوحدی / سروش ۷۴
همچون در یک آینه / برگمن / طاهری / ابن سینا ۴۶
همشهری کین / ولز / تأییدی / صدا و سیما ۶۴
هنوز زنده ایم / کاویانی / حوزه هنری ۷۱
هور در آتش / حمید نژاد / حوزه هنری ۷۱
هیروشیما عشق من/ دوراس / طاهری / اشرفی ۴۸
هیوا / ملاقلی پور / سناء دل ۷۸
یادداشت کوئیلر/ پینتر / اکبری ۷۶
یک اتفاق ساده / شهید ثالث / نی ۷۷
یک باغ پر از شکوفه / گروهی / انجمن سینمای جوان ۷۴
یک مرد یک خرس/ جوزانی/ روزنه ۷۰