کتاب‌شناسی فیلم‌نامه

کتاب‌شناسی فیلم‌نامه
منوچهر اکبرلو – مجله فیلم‌نگار شماره ۳۵
فیلمنامه‌های ایرانی، ترجمه و آموزش فیلمنامه نویسی
از آغاز سال ۱۳۷۹ تا نیمه اردیبهشت ۸۴ در ایران
به انضمام فهرست فیلمنامه‌های چاپ شده از آغاز تا سال ۱۳۷۹ و فهرست فیلمنامه‌های چاپ شده در نشریات سینمایی
منبعمنبع اصلی

همه گله دارند که مشکل اصلی سینمای ما فیلمنامه است. اما هیچ پژوهش جدی و مبتنی بر آمار و ارقام در زمینه یک مشکل اصلی وجود ندارد. دریغ از یک فهرست ساده اسامی فیلمنامه‌های منتشر شده در سال‌های دور و نزدیک. آنچه از نظرتان می‌گذرد، کتاب شناسی فیلمنامه‌های ایرانی، ترجمه و آموزش فیلمنامه نویسی از آغاز سال ۱۳۷۹ تا نیمه اردیبهشت ۸۴ در ایران است. علت آغاز کتاب شناسی از سال ۷۹ آن است که مسعود مهرابی تمامی کتاب‌های سینمایی از سال ۴۷ تا ۷۹ را در کتاب کتاب شناسی سینمای ایران (دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال ۷۹ و ۸۰) فهرست کرده است. گر چه فهرست کتاب‌های سینمایی این سال‌ها در چند مجموعه همچون کارنامه‌های نشر (خانه کتاب) و کتاب نشریات و کتاب‌های سینمایی (موزه سینمای ایران) آمده است؛ لکن هیچ کدام جامعیت کتاب شناسی حاضر را ندارند. در اینجا، کوشیده شده با تهیه مجموعه ای از جدول‌های آماری و ذکر نکاتی درباره آنها، یاری رسان کسانی باشیم که این مجموعه برایشان مرجعی جهت پژوهش‌های آماری خواهد بود. ادامه

درباره ژانر ملودرام

منوچهر اکبرلو – ملودرام همیشه حرف اول را در سینما می‌زند
درباره ژانر ملودرام

در دوره‌هاى مختلف سینماى ایران فیلم‌هاى متفاوتى پرفروش و مطرح بوده‌اند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها در یک امر مشترک بوده‌اند؛ اینکه این فیلم‌ها غالبا به ژانر «ملودرام» تعلق داشته‌اند. گیریم که درحال حاضر زیرشاخه ای از آن یعنی کمدی/ملودرام سینمای ما را در سیطره خود در آورده است. این واقعیت لزوم توجه هرچه بیشتر به این ژانر را متذکر مى‌سازد. این نوشتار به بررسى این مسئله مى‌پردازد. ادامه